Placówki wsparcia dziennego

Stowarzyszenie Oratorium im. św. Dominika Savio od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. prowadzi zadania na placówki wsparcia dziennego:
– o charakterze opiekuńczym – Świetlica Środowiskowa “Iskierka Przyjaźni Dominika”;
– o charakterze specjalistycznym – Młodzieżowy Klub Środowiskowy “Źródło”.

Placówki są przeznaczone:
-świetlica – dla dzieci w wieku 7-12 lat, z rodzin niepełnych, dysfunkcyjnych, dla osób z dysfunkcjami i różnymi potrzebami edukacyjnymi
– klub środowiskowy – dla osób od 13 r. ż. (rocznik urodzenia 2011) zwłaszcza zagrożonych uzależnieniem od alkoholu,

W świetlicy zapewniamy:
-opiekę wychowawczą;
-pomoc w nauce i odrabianiu lekcji;
-zajęcia rozwijające zainteresowania;
-zajęcia rekreacyjno-sportowe;
-zajęcia ogólnorozwojowe i profilaktyczne;
-dożywianie.

W klubie zapewniamy:
-opiekę wychowawczą;
-pomoc w nauce i odrabianiu lekcji;
-spotkania z psychologiem/psychoterapeutą;
-zajęcia z socjoterapii, treningu umiejętności społecznych i terapii pedagogicznej;
-zajęcia rozwijające zainteresowania;
-dożywianie.

Placówki działają od poniedziałku do piątku (w dni pracujące) w godzinach:
– od 12.00 do 16.00 – świetlica
– od 16.00 do 20.00 – klub środowiskowy

Zadania są finansowane z budżetu Miasta Łodzi (MOPS).