Salezjańskie Centrum Młodzieżowe

ORATORIUM im. św. DOMINIKA SAVIO

Duszpasterstwo Młodzieży Gimnazjalnej

i Szkół Średnich "Źródło"

90 - 046 Łódź, ul. Wodna 36

tel. 42 671 84 00 lub 42 671 84 98

 Stowarzyszenie Nr KRS 0000136605

e-mail: biuro@savio.lodz.pl

Konto Bankowe: BNP Paribas nr 74 1600 1361 1849 9166 1000 0001

 

28-30 listopada 2014   to już V Ogólnopolskie Warsztaty Liturgiczne IKONA - MUZYKA - DRAMA   Zapraszamy!

   

Oratorium istnieje przy ul. Wodnej w Łodzi od czasu przybycia salezjanów w 1922 roku. Na przestrzeni lat zmieniały się formy jego działania, lecz cel, dla którego Oratorium powstało wciąż jest taki sam: prowadzić młodzież do świętości, towarzysząc jej w nauce, pracy, modlitwie i radosnym spędzaniu wolnego czasu. Dzisiaj Oratorium jest sercem Salezjańskiego Centrum Młodzieżowego, które tworzy wiele grup i wspólnot młodzieżowych.

Spośród wszystkich naszych działań najważniejszym jest prowadzenie Duszpasterstwa Młodzieży Gimnazjalnej i Szkół Średnich „Źródło”. Wszystkie grupy i wspólnoty młodzieżowe razem przygotowują i przeżywają niedzielną Mszę św. Chcemy ukazać młodym, że to właśnie w Eucharystii wyraża się jedność Kościoła i z niej czerpie on swoją młodość. Spotkania duszpasterstwa odbywają się w niedzielne przedpołudnia. Modlitwa jutrzni wprowadza młodych w niedzielną Eucharystię, po której odbywają się warsztaty muzyczne, teatralne i liturgiczne, przygotowujące liturgię kolejnej niedzieli. Po warsztatach młodzież spotyka się w kawiarence, gdzie w radosnej atmosferze istnieje możliwość rozmowy, a także spotkania z duszpasterzami i wspólnotą salezjańską, by później powrócić do domów na świąteczny obiad i spędzić niedzielne popołudnie w gronie rodzinnym.

Prowadzenie młodego człowieka do świętości odbywa się w sposób naturalny, gdyż modlitwa i elementy formacji chrześcijańskiej są integralną częścią wszystkich zajęć oratoryjnych. Program formacyjny dostosowany jest do wieku uczestników i tak realizowany, aby stanowić drogę do przebycia, począwszy od IV klasy szkoły podstawowej (kiedy młody człowiek ma 10 lat,) a skończywszy na wieku, w którym wchodzi w dorosłość. Niektórzy z młodych podejmują formację animatora i stają się współpracownikami salezjanów w prowadzeniu dzieła wychowawczo – duszpasterskiego.

Staramy się, aby wszystkie zajęcia, animowane i prowadzone w środowisku oratoryjnym, dawały młodym ludziom nie tylko możliwość kształtowania więzi z Bogiem i z drugim człowiekiem, ale również rozwijania swoich zainteresowań. Dlatego propozycja zajęć jest bogata: począwszy od sportu i rekreacji, poprzez działania artystyczne (plastykę, film, fotografię i muzykę) do zajęć o charakterze edukacyjnym. W ciągu tygodnia wiele dzieci znajduje swoje miejsce w świetlicy środowiskowej pod opieką wychowawców, zaś gimnazjaliści i licealiści w klubie młodzieżowym. Szczegółowy program wszystkich zajęć znajduje się zawsze w Tygodniku Oratoryjnym na naszej stronie internetowej.

Wszystkie wspólne podejmowane działania przyczyniają się do tego, że Oratorium staje się dla młodego pokolenia domem – który przygarnia, parafią – która ewangelizuje, szkołą – która przygotowuje do życia i podwórkiem – gdzie spotykają się przyjaciele i żyje się radośnie. Oratorium, to miejsce dla Ciebie. Drzwi są zawsze otwarte. Wystarczy skontaktować się lub po prostu przyjść. Czekamy na Ciebie...
 

SALEZJANIE KSIĘDZA BOSKO

 

warto przeczytać: 

SALEZJANIE w ŁODZI przy ul. WODNEJ - HISTORIA i TERAŹNIEJSZOŚĆ

 

Nasz Patron:

ŚW. DOMINIK SAVIO

1842 - 1856

Ks. Bosko uważał go

za wzór młodzieńczej świętości.

Pius XI mówił o nim:

Mały gigant ducha.

Urodził się 2 kwietnia 1842 r.

w San Giovanni di Riva.

W wieku 12 lat został przyjęty

do Oratorium na Valdocco.

Umarł 9 marca 1857

w wieku niespełna 15 lat.

12 czerwca 1954 r.

Pius XII ogłosił go świętym.

Jest patronem młodzieży

oraz naszego Oratorium.

 

 zobacz życiorys świętego

 

 

NAJWAŻNIEJSZE AKTUALNOŚCI...

Salezjańskiego Centrum Młodzieżowego

 

 

 

ŚWIĘTO MŁODOŚCI 2014

Już kolejny raz chcemy razem z naszymi młodymi przyjaciółmi i ich rodzinami świętować wspomnienie Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych, Matki i Kierowniczki ks. Bosko. To Ona pokazała mu jakim ma być przyjacielem młodzieży i wiernym uczniem Chrystusa. W sobotę 31 maja 2014 roku zapraszamy wszystkich młodych i ich krewnych, przyjaciół i znajomych do wspólnej zabawy. Festyn rozpocznie się o godzinie 10.00 na boisku przy obiekcie sportowym Salezjańskiego Centrum Młodzieżowego (wejście od ul. Wysokiej 37). W programie zaplanowanych jest wiele atrakcji, od gier i zabaw, aż po konkurencje sportowe oraz niespodzianki.

Nie może Ciebie zabraknąć!
Zobacz plakat ŚWIĘTO MŁODOŚCI 2014

ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY KRAKÓW 2016

Światowe Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 roku przebiegać będą pod hasłem: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7). Wcześniejsze Dni Młodzieży, odbywające się na szczeblu Kościołów lokalnych, osnute będą wokół słów: „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie” (2014) i „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą” (2015).

Podczas spotkania z młodzieżą świata w Rio de Janeiro papież Franciszek mówił: “Patrz, czytaj Błogosławieństwa, to ci dobrze zrobi!”. Prosił młodych, aby ponownie odczytali ewangeliczne błogosławieństwa i uczynili z nich konkretny program dla własnego życia.
Koniecznie zajrzyj na http://www.krakow2016.com/pl

 

CZ@T ZE SŁOWEM - PRZYGOTOWANIE DUCHOWE DO ŚDM KRAKÓW 2016

Kto jest duszpasterzem młodzieży: biskup, proboszcz czy wikariusz? Ile trzeba mieć lat, aby pracować z młodymi nad kształtowaniem ich relacji do Jezusa? Duszpasterstwo młodzieży to hobby nielicznych zapaleńców czy misja całego Kościoła? Oto pytania, na które nie można nie odpowiedzieć ruszając w trzyletnią drogę przygotowań do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 roku.

Krajowe Duszpasterstwo Młodzieży przygotowało program, będący pierwszą częścią trzyletniej propozycji obejmującej okres od pierwszej niedzieli adwentu 2013 r. aż do spotkania w Krakowie w roku 2016. Przygotowane treści i formy spotkań zostały rozłożone cyklicznie na dwanaście miesięcy.
Koniecznie zajrzyj na www.kdm.org.pl

 

propozycje zaangażowania się dla młodych...

DUSZPASTERSTWO MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ i SZKÓŁ ŚREDNICH "ŹRÓDŁO"

Prowadzić młodych do źródła - takie zadanie przekazał nam 150 lat temu Ksiądz Bosko. On doskonale wiedział, że tylko ze źródła, którym jest sam Bóg można zaczerpnąć wody zdolnej ugasić pragnienie. Młodzi mają dziś wiele pragnień, ale najważniejszym z nich jest pragnienie kochania i bycia kochanym. Łódzcy Salezjanie, tak jak Ksiądz Bosko, chcą razem z młodymi iść do źródła, którym jest przede wszystkim niedzielna Eucharystia. Nie musisz być tylko biernym odbiorcą, ale możesz twórczo włączyć się w jej przeżywanie, nadawać jej wciąż nowy kształt oraz tworzyć wraz z nami wspólnotę, w której dla każdego jest miejsce.

Duszpasterstwo proponuje młodym ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, ale również studentom i starszej młodzieży, warsztaty muzyczne, teatralne i liturgiczne w niedzielne przedpołudnia oraz wspólne kształtowanie liturgii niedzielnej Mszy Świętej. Spotykamy się w kościele Salezjanów przy ul. Wodnej w każdą niedzielę już o godz. 9.30 na modlitwie jutrzni i wspólnym śpiewie, aby jak najlepiej przygotować się do przeżycia Eucharystii, sprawowanej z udziałem całej wspólnoty młodzieżowej o godz. 10.00. To właśnie z Eucharystii Kościół czerpie swoją młodość. Przyjdź, aby tworzyć z nami Żywe Źródło Młodego Kościoła.

>> więcej informacji oraz program duszpasterstwa     >> zobacz plakat "Źródła"      >> liturgia słowa na każdy dzień

ŚWIETLICA DLA DZIECIAKÓW ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ "ISKIERKA PRZYJAŹNI DOMINIKA"

Świetlica w Oratorium jest miejscem, gdzie każdego dnia od poniedziałku do piątku w godzinach 15.00 - 19.00 swój dyżur pełnią wychowawcy, którzy pomagają dzieciakom w odrabianiu lekcji i przy pomocy animatorów organizują gry i zabawy oraz różne zajęcia rozwijające zainteresowania. Dzieci codziennie otrzymują w świetlicy podwieczorek. Do świetlicy przyjmowane są dzieciaki już od 4. klasy szkoły podstawowej. Warunkiem przyjęcia jest wypełnienie przez rodziców deklaracji. Szczegółowy program zajęć jest dostępny na stronie internetowej w dziale: Plan zajęć ...

Zadanie jest realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi.

MŁODZIEŻOWY KLUB ŚRODOWISKOWY "ŹRÓDŁO" DLA GIMNAZJALISTÓW I UCZNIÓW SZKÓŁ ŚREDNICH

Tak jak dzieciaki mają swoją świetlicę, tak samo młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna ma swoje miejsce, do którego może przyjść po zajęciach szkolnych. Każdego dnia od godz. 16.00 do 20.00 dyżur pełnią wychowawcy, by pomagać w odrabianiu lekcji i towarzyszyć młodym w rozwijaniu ich zainteresowań. Codziennie przewidziany jest posiłek w formie podwieczorku. Warunkiem przyjęcia do klubu jest wypełnienie przez rodziców deklaracji. Szczegółowy program zajęć jest dostępny na stronie internetowej w dziale: Plan zajęć ...

Zadanie jest realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi.

ZOSTAŃ ANIMATOREM i wejdź do "7Heaven"

Jeśli chcesz coś więcej od życia, niż tylko bierne korzystanie z tego, co podsuną ci inni, możesz zostać animatorem i zacząć realizować wielką przygodę życia. Animatorzy w Oratorium, to uprzywilejowana grupa młodych, którzy wprowadzają swoje pasje i pomysły w codzienne życie, potrafią dla innych poświęcić swój czas i chcą się rozwijać poprzez spotkania formacyjne. Kandydatem na animatora można zostać już w 6. klasie szkoły podstawowej. Formacja animatora, to droga od zerowego aż do trzeciego stopnia Szkoły Animatora Oratorium, aby móc zacząć samemu prowadzić spotkania formacyjne i zajęcia dla innych. Więcej w dziale: Hejka Animki :))) ...

MŁODZIEŻOWA ORKIESTRA DĘTA w ORATORIUM - spotkania w soboty o godz. 10.00

Pod patronatem Wydziału Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Łódzkiej działa młodzieżowa orkiestra dęta. Prowadzi ją łódzki muzyk i nauczyciel gry na instrumentach dętych Tomasz Maciaszczyk. Bardzo chcemy, by orkiestra ubogacała swoją grą różne uroczystości i spotkania organizowane dla młodych przez wydział i nie tylko... Do orkiestry może dołączyć każdy, kto jest zainteresowany nauką gry na instrumencie dętym lub już gra na takim instrumencie. O trąbki, tenory, puzony, tubę, klarnety i werble zadbało już Salezjańskie Centrum Młodzieżowe, w którego oratorium odbywają się próby orkiestry.  >> więcej informacji ...

SALEZJAŃSKA ORGANIZACJA SPORTOWA "SALOS - WODNA"

Jedną z grup Salezjańskiego Centrum Młodzieżowego jest Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej "Salos - Wodna", które proponuje młodym następujące zajęcia:

Piłka siatkowa dziewcząt- grupa początkująca; poniedziałki i piątki w godz. 16.30 – 18.00
Piłka siatkowa dziewcząt - grupa młodsza; poniedziałki, środy i piątki w godz. 16.30 – 18.00
Piłka siatkowa dziewcząt - grupa starsza; poniedziałki, środy i piątki w godz. 16.30 – 18.00
Lekkoatletyka – poniedziałki, środy i piątki od godz. 16.00 – 17.30
Spotkania formacyjne dla wszystkich grup w pierwsze piątki miesiąca.  
>> www.salos-wodna.pl

42. ŁÓDZKA DRUŻYNA HARCERSKA im. św. JANA BOSKO

26 września 1937 roku na boisku Oratorium w Łodzi przy ul. Wodnej, kilkudziesięciu chłopców, ksiądz Dyrektor i ksiądz opiekun drużyny, spotkali się na pierwszej zbiórce. Drużyna harcerska powołana przez Salezjanów przez lata zrzeszała setki chłopców - uczniów Salezjańskiej Szkoły Mechanicznej, ministrantów i oratorian. 42 ŁDH, reaktywowana w strukturach Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, już od dziesięciu lat prowadzi działalność w środowisku salezjańskim, kontynuując przedwojenna tradycję...

 >> więcej informacji na temat drużyny i jubileuszu

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNIKA W ORATORIUM - ŚRODY w godz. 16.00 - 17.00

Jedną z form naszej pomocy dla dzieci i ich rodziców jest cotygodniowy dyżur prawnika. Jeśli masz sprawy, z którymi nie potrafisz sobie poradzić, lub w Twojej rodzinie pojawiły się problemy natury prawnej, których nie jesteście w stanie sami rozwiązać, spotkaj sie z prawnikiem, który jest w Oratorium w środy w godz. 16.00 - 17.00... Konsultacje są całkowicie nieodpłatne, nie potrzeba też wcześniej się zapisywać. Po prostu przyjdź na ul. Wysoką 37.

KURSY KWALIFIKACYJNE i STUDIA PODYPLOMOWE DLA WYCHOWAWCÓW, PEDAGOGÓW i NAUCZYCIELI

Salezjańskie Centrum Młodzieżowe współpracuje w zakresie szkoleń i kursów z Instytutem Doskonalenia Kadr Pedagogicznych "EDUKACJA", który od 2003 roku jest wpisany pod numerem 92/NPDN/2003 do rejestru niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli prowadzonego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty i uzyskał prawo prowadzenia działalności na terenie całego kraju. Zachęcamy do zapoznania się z propozycjami studiów  kwalifikacyjnych: pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej, arteterapii, zarządzania oświatą, jak również kursów wychowawców i kierowników wypoczynku oraz innych. Więcej informacji na stronie internetowej Instytutu: www.idkp.edu.pl  oraz pod numerem telefonu: 601 151 389

   

Świat Oczami Młodych

GG LIVE - ŚWIAT OCZAMI MŁODYCH

To niepowtarzalne spotkania młodych ludzi z niezwykłymi wydarzeniami, które mają miejsce w Salezjańskim Centrum Młodzieżowym w Łodzi. GGlive, to grupa tych, którzy relacjonują te wydarzenia oczami młodych. Ich relacje możesz zobaczyć na naszej stronie w postaci reportaży, zdjęć i filmów. A może i Ty chcesz do tej grupy dołączyć?

 

wydarzenia za nami...

SOBOTA z KARNAWAŁEM

"Świętość to radość, a radość to czyste serce..."

Idąc śladami Księdza Bosko w miesiącu lutym chcemy zachęcić dzieci i młodzież do wspólnych zabaw karnawałowych, które odbywają się w każdą sobotę karnawału. Zawsze startujemy o godz. 17.00. Towarzyszą nam gry i zabawy zabarwione muzyka oraz konkursy.

W tym tygodniu towarzyszą nam "Piraci z Karaibów". Wymyśl oryginalne przebranie i przyjdź. Czeka cię wiele wrażeń i niezapomniana zabawa. >> zobacz plakat

MARSZ DLA JEZUSA - Niedziela Palmowa 24 marca 2013

Juz od lat w Niedzielę Palmową cała młoda Łódź spotyka się na Placu Wolności, by stamtąd wyruszyć w radosnym marszu do katedry. Marsz poprowadził arcybiskup Marek Jędraszewski. Hasłem marszu były słowa: ”Idźcie i nauczajcie wszystkie narody” (Mt 28,16).Marsz poświęcony został trzem sakramentom. Przy poszczególnych stacjach przypominaliśmy sobie własny chrzest i bierzmowanie, a na zakończenie marszu w archikatedrze uczestniczyliśmy w Eucharystii. Nie zabrakło świadectw, dobrych śpiewów, radości. W tym roku szliśmy nieco zmodyfikowana trasą od Placu Wolności, ulicą Kościuszki, Radwańską i Piotrkowską. Na stronie Wydziału Duszpasterstwa Młodzieży możesz zobaczyć materiały z tegorocznego Marszu dla Jezusa.

>> zobacz szczegóły dotyczące Marszu oraz film na stronie Wydziału Duszpasterstwa Młodzieży

MISTERIUM MEKI PAŃSKIEJ NA ULICACH ŁODZI - Piątek 15 marca 2013

Misterium Męki Pańskiej nie jest zwykłym przedstawieniem teatralnym. Choć wykorzystuje jako narzędzie dramę i muzykę jest nabożeństwem, wejściem w tajemnicę krzyża i udziałem w zbawczym dziele Chrystusa. Tegoroczne Misterium odbyło się w piątek 15 marca. Rozpoczęliśmy sceną Ogrodu Oliwnego w Parku Sienkiewicza. Następnie udaliśmy się w kierunku ulicy Piotrkowskiej, gdzie w Pasażu Schillera usytuowane było Pretorium Piłata, gdzie Chrystus wziął na swoje ramiona pobłogosławiony przez abpa Marka Jędraszewskiego krzyż, z którym poszedł ulicą Piotrkowską ku Golgocie na Placu Wolności. Całość Misterium zakończyliśmy w kościele pw. św. Ducha.

>> zobacz reportaż TVP Łódź z Misterium Męki Pańskiej 2013

III OGÓLNOPOLSKIE WARSZTATY LITURGICZNE "IKONA - MUZYKA - DRAMA"  7 - 9 grudnia 2012

Trzecia już edycja warsztatów odbyła się w dniach 7 - 9 grudnia 2012 roku w Salezjańskim Centrum Młodzieżowym przy ul. Wodnej 36 w Łodzi. Warsztat muzyki prowadzili: Paweł Bębenek, Ewa Domagała, Jakub Tomalak, warsztat pisania ikon Agnieszka Szeflińska, zaś warsztat dramy Anna i Krzysztof Skolimowscy. Tematem warsztatów było "Adwentowe Misterium Oczekiwania", Warsztaty nauczyły nas, jak być animatorami liturgii w trzech jej obszarach: obrazu, słowa i gestu. Adresatami działań warsztatowych byli nie tylko odpowiedzialni w parafiach i wspólnotach za animację śpiewu liturgicznego i muzykę oraz działania artystyczne, ale wszyscy zainteresowani muzyką w liturgii, gestem, słowem i obrazem.

>> zobacz stronę warsztatów: opis, program, nagrania, galerię zdjęć oraz e-formularz zgłoszeniowy

REGIONALNE SPOTKANIE ANIMATORÓW ORATORIUM  9 - 11 listopada 2012

Animatorzy z Łodzi, Kutna, Płocka, Czerwińska, Żyrardowa, Sokołowa Podlaskiego i Olsztyna spotkali się w dniach od 9 do 11 listopada 2012 roku na Regionalnym Spotkaniu Animatorów, które odbyło sie w Łodzi przy ul. Wodnej. Temat spotkania brzmiał: "Uczymy się wiary od Księdza Bosko". Oprócz zabawy, integracji i wspólnej modlitwy, młodzi mieli okazję zapoznać się również z inicjatywami związanymi z Rokiem Wiary, które są podejmowane przez Wydział Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Łódzkiej. Animatorzy uczestniczyli też w spotkaniu z Metropolita Łódzkim Arcybiskupem Markiem Jędraszewskim.

>> zobacz szczegółowy program spotkania

   
KONIECZNIE KLIKNIJ ZAJRZYJ I ZOBACZ KRONIKĘ:  CO WYDARZYŁO SIĘ W ORATORIUM W OSTATNIM CZASIE? 
 

 

„RYBA - MY TACY NIE JESTEŚMY !!!" - w rocznicę śmierci ks. Marka Rybińskiego

18 lutego 2011 roku w Tunezji zamordowano polskiego misjonarza - księdza Marka Rybińskiego sdb. Miał 33 lata. Święcenia kapłańskie przyjął w 2005 roku w kościele salezjanów przy ul. Wodnej w Łodzi. W Tunezji pracował jako misjonarz od roku 2007. Jego ciało z poderżniętym gardłem zostało znalezione na terenie szkoły prowadzonej dla środowiska muzułmańskiego przez salezjanów w Manoubie koło Tunisu, W pierwszą rocznicę śmierci salezjanina, rokowy zespół Porozumienie przy współpracy z hiphopową formacją FPS - Full Power Spirit, nagrali utwór pt. "Ryba - My tacy nie jesteśmy". Utwór pochodzi z projektu muzycznego: „Don Bosco - Spacer po linie" jaki ukaże się jesienią 2012 roku i będzie opowiadał o życiu i działalności Jana Bosko - założyciela salezjanów. 

 

"Dla nas Świętość - to Radość, a Radość - to czyste Serce" (Ksiądz Bosko)

   

DZIĘKUJEMY ZA 1% TWOJEGO PODATKU NA SALEZJAŃSKIE CENTRUM MŁODZIEŻOWE

Z serca dziękujemy wszystkim, którzy przekazali 1% podatku na działalność wychowawczą Salezjańskiego Centrum Młodzieżowego: naszego Oratorium oraz Duszpasterstwa Młodzieży Gimnazjalnej i Szkół Średnich "Źródło".

Wystarczyło, w rocznym zeznaniu podatkowym PIT podać nazwę organizacji pożytku publicznego, którą jest dla nas prowadzona w Łodzi przez Salezjanów "Fundacja Nauki i Wychowania" oraz numer Krajowego Rejestru Sądowego – KRS 0000070179 i dopisać jako cel szczegółowy "SCM", aby urząd skarbowy przekazał za pośrednictwem fundacji 1% Twojego podatku na wskazany przez Ciebie cel.

 

DOKUMENT

Życie bez granic (2011); 25’
reżyseria: Adrian Czerski, Marcin Waligórski

scenariusz i zdjęcia: Natalia Hauser, Adrian Jaszczak, Dawid Twardowski, Kamil Wertlewski

opieka merytoryczna: Paweł Siedlik (PWSFTviT)

Czworo dzieciaków z „Górniaka” – Natalia (13), Adrian (15), Dawid (15) i Kamil (13) – opowiada o swojej codzienności, pokazując miejsca, w których spędzają wolny czas. Ich marzenia i pasje przekraczają jednak granice codzienności. Dzięki ludziom, których spotykają, mają okazję przeżyć zupełnie inne, nowe doświadczenia, dające

im okazję zrobić krok poza dotychczasowy świat. Marta (streetworker ze stowarzyszenia GPAS-Łódź) pomaga im uwierzyć w siebie. Adrian i Marcin (animatorzy z salezjańskiego centrum młodzieżowego) dają narzędzia do zrealizowania pomysłów. Dzieciaki wymyślają tytuł, scenariusz, wybierają miejsca i tworzą film.

PREMIERA odbyła się w kinie KINEMATOGRAF w Łodzi 16 kwietnia 2011  >> więcej informacji o filmie

 

 

Copyright © 2007

Oratorium im. św. Dominika Savio

  90-046 Łódź, ul. Wodna 36

biuro@savio.lodz.pl

salezjanie

na świecie

salezjanie

w Polsce

salezjanie

w Łodzi

 duszpasterstwo młodzieży w Łodzi

stronę odwiedziło 364210 osób

mapa serwisu